WEEKLIKSE GESINSBEDIENING

19 Mei 2019

Handelinge 11: 1-18 1 Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. 2 Toe Petrus…
Laai dokumente af

12 Mei 2019

Handelinge 9: 36-45 36 In Joppe was daar ‘n gelowige vrou met die naam Tabita, in Grieks Dorkas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help.…
Laai dokumente af

5 Mei 2019

Handelinge 9: 1-20 1 Intussen het Saulus soos ‘n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan 2 en…
Laai dokumente af