WEEKLIKSE GESINSBEDIENING

15 Maart 2020

Eksodus 17: 1-7 1 Nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan totdat hulle by Refidim kamp…
Laai dokumente af

8 Maart 2020

Genesis 12: 1-4 1 Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou…
Laai dokumente af

1 Maart 2020

Genesis 2: 15-16 15 Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee.” So het dit gebeur. 16 God het die twee groot ligte gemaak, die…
Laai dokumente af