WEEKLIKSE GESINSBEDIENING

17 November 2019

2 Tessalonisense 3: 6-13 6 Ons beveel julle, broers, in die Naam van ons Here Jesus Christus: Onttrek julle aan elke broer wat leeglê en hom nie hou aan die opdragte…
Laai dokumente af

10 November 2019

2 Tessalonisense 2: 1-5, 13-17 1 En nou, broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met Hom, het ek ‘n ernstige versoek aan julle: 2…
Laai dokumente af

3 November 2019

2 Tessalonisense 1: 1-4, 11-12 1 In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 2 Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar…
Laai dokumente af