WEEKLIKSE GESINSBEDIENING

15 November 2020

1 Na Ehud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. 2 Die Here het hulle oorgegee in die mag van koning Jabin…
Laai dokumente af

8 November 2020

Joshua 24 : 1 – 3: 14-25 1 Josua het al die stamme van Israel bymekaargebring in Sigem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die ampsdraers…
Laai dokumente af

26 Julie 2020

Romeine 8 : 26 – 39 26 Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self…
Laai dokumente af