WEEKLIKSE GESINSBEDIENING

15 September 2019

Lucas 15: 1 – 10 1 Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. 2 Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak…
Laai dokumente af

8 September 2019

Filemon 1 – 21 1 In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 2 Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die…
Laai dokumente af

1 September 2019

Hebreërs 13:1 – 8 & 15 – 16 1 As broers moet julle mekaar altyd liefhê. 2 Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige…
Laai dokumente af