11 September 2022


Kategese

Laai dokumente af ter voorbereiding vir Sondag:

Bybelstudie

Laai dokumente af na die diens Sondag vir die week wat volg:

Jeremia 4 : 11 – 12, 22 – 28
11 Daardie tyd sal daar vir hierdie volk en vir Jerusalem gesê word:
‘n Gloeiende wind kom oor die heuweltoppe
uit die woestyn uit op my volk af,
maar nie om die kaf weg te waai en die koring skoon te waai nie.

12 Ek bring die wind in sy volle krag oor hulle,
Ek gaan nou die oordeel oor hulle uitspreek.

22 My volk tree dwaas op, hulle erken My nie,
hulle is moedswillige kinders, sonder enige begrip van wat Ek doen.
Hulle is net slim as dit kom by verkeerddoen,
van goeddoen wil hulle niks weet nie.

23 Ek het na die land gekyk, en dit was onbewoonbaar,
na die hemel, en die lig was daaruit weg;

24 ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe,
na al die heuwels, en hulle het geskud.

25 Ek het gekyk, en daar was geen mens nie,
selfs die voëls het weggevlieg.

26 Ek het gekyk, en die vrugbare grond het in woestyn verander,
al die stede het in puin gelê.
Dit is die Here wat dit in sy gloeiende toorn gedoen het!

27 Ja, so sê die Here:

Die hele land sal verwoes wees,
maar Ek sal dit nie totaal vernietig nie.

28 Daaroor moet die aarde treur
en die hemel daarbo donker word,
want Ek het my voorneme bekend gemaak,
Ek staan by my besluit, Ek sal nie van plan verander nie.