14 April 2019


Kategese

Laai dokumente af ter voorbereiding vir Sondag:

Bybelstudie

Laai dokumente af na die diens Sondag vir die week wat volg:

Psalm 118: 1 – 2 & 19 – 29

1 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!
2 Israel moet getuig: “Aan sy liefde is daar geen einde nie.”


19 Maak die tempelpoort vir my oop: ek wil ingaan en die Here loof.
20 Dit is die poort na die Here toe; regverdiges mag daardeur ingaan.
21 Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor en my gered het.
22 Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword.
23 Dit is deur die Here gedoen en is ‘n wonder in ons oë!
24 Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.
25 Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here!
26 Prys hom wat in die Naam van die Here kom! Ons seën julle uit die huis van die Here.
27 Die Here is God; Hy skenk ons die lewe. Begin die fees! Wuif met takke! Gaan tot by die horings van die altaar.
28 U is my God, U wil ek loof; my God, u grootheid wil ek besing.
29 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.