14 Junie 2020


Kategese

Laai dokumente af ter voorbereiding vir Sondag:

Bybelstudie

Laai dokumente af na die diens Sondag vir die week wat volg:

Matteus 9: 36 -Matteus 10:8
36 Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter het nie.
37 Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min.
38 Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

1 Jesus het sy twaalf dissipels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak.
2 Die name van die twaalf apostels was: in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas;
3 Jakobus seun van Sebedeus, en sy broer Johannes; Filippus en Bartolomeus; Tomas en Matteus die tollenaar; Jakobus seun van Alfeus, en Taddeus;
4 Simon die Kananeër, en Judas Iskariot wat vir Jesus verraai het.
5 Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en die volgende opdragte aan hulle gegee: “Moenie met ‘n pad na die heidennasies toe afdraai nie en moenie in ‘n dorp van die Samaritane ingaan nie.
6 Gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel toe.
7 Gaan verkondig: ‘Die koninkryk van die hemel het naby gekom.’
8 Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet.