22 Oktober 2023


Kategese

Laai dokumente af ter voorbereiding vir Sondag:

Bybelstudie

Laai dokumente af na die diens Sondag vir die week wat volg:

Matteus 22 : 15 – 22
Die vraag oor die betaal van belasting
(Mark. 12:13-17Luk. 20:20-26)
15
Toe het die Fariseërs gaan besluit om Jesus met ‘n vraag in ‘n val te lok.
 16
Hulle stuur toe van hulle volgelinge saam met ‘n aantal Herodiane om vir Hom te sê: “Meneer, ons weet dat u iemand is wat u mening eerlik uitspreek en getrou aan die waarheid die wil van God bekend maak sonder om mense in aanmerking te neem, want u let nie op die aansien van persone nie. 
17
Sê vir ons wat dink u: Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal, of is dit nie?”
18
Maar Jesus het deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê: “Huigelaars! Waarom stel julle vir My ‘n strik? 
19
Wys vir My die muntstuk waarmee die belasting betaal word.”
Hulle bring toe die muntstuk vir Hom, 
20
en Hy vra vir hulle: “Wie se kop en naam is hierop?”
21
“Die keiser s’n,” antwoord hulle.
Jesus sê vir hulle: “Gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort.”
22
Toe hulle dit hoor, was hulle verbaas en het hulle Hom met rus gelaat en weggegaan.