3 Februarie 2019

Kategese

Laai dokumente af ter voorbereiding vir Sondag:

Bybelstudie

Laai dokumente af na die diens Sondag vir die week wat volg:

PSALMS 71: 1 – 8 – By U, Here, skuil ek, laat my tog nooit teleurgestel staan nie! Red my en bevry my, want U is getrou. Luister tog na my en help my! Wees vir my ‘n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind wat U tot my redding beskik het, want U is my rots en my vesting. My God, bevry my uit die hand van goddeloses, uit die greep van skurke en verdrukkers, want U, Here, U is my hoop, op U, Here, het ek van jongs af vertrou. U is my hulp van my geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm. U loof ek gedurigdeur. Ek is vir baie ‘n wonder, want U is my veilige toevlug. Ek besing u lof en u roem gedurigdeur.