7 April 2019


Kategese

Laai dokumente af ter voorbereiding vir Sondag:

Bybelstudie

Laai dokumente af na die diens Sondag vir die week wat volg:

Jesaja 43: 16 – 21

16 So sê die Here, Hy wat ‘n pad gemaak het deur die see, ‘n deurgang deur die magtige waters,
17 Hy wat strydwaens en perde laat optrek het, ‘n leër op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie, dit was klaar met hulle, hulle is soos ‘n lamppit uitgedoof.
18 Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie.
19 Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom; Ek maak in die woestyn ‘n pad, Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring.
20 Die wilde diere sal My vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat Ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk, se dors te les.
21 Dit is die volk wat Ek vir My geskep het, en wat my lof sal verkondig.